Voorwaarden


U kunt het contract downloaden door hier te klikken. • In geval van annulatie dient de verantwoordelijke zo snel mogelijk te worden verwittigd.

 • Waarborg: 250 EUR voor grote zaal, 150 EUR voor kleine zaal.

 • Uw Reservatie kan pas als definitief beschouwd worden wanneer de huurprijs en waarborg gestort zijn op de rekening van VZW AMIGO (IBAN: BE79 8508 1847 0133, BIC: SPAABE22).

 • De waarborg wordt verrekend met het bedrag van de factuur

 • Sleutels kunnen afgehaald worden in samenspraak met Herwig Debisschop (0473/28.16.84 / herwig.debisschop@hotmail.com).

 • Om discussies ten aanzien van gebreken, beschadigingen of netheid te vermijden, dienen alle opmerkingen en klachten medegedeeld te worden door de huurder/gebruiker aan de zaalverantwoordelijke VOOR de ingebruikname.
 • De zaal moet terug vrij en gekuist zijn om 10.00u de volgende dag.

 • Vanaf 2024 moet de zaal terug vrij en gekuist zijn om 14u. de volgende dag.

 • Bieren en frisdranken worden VERPLICHT afgenomen van vzw Amigo, na samenspraak met de verantwoordelijke. (Gelieve een paar dagen vooraf contact op te nemen!) Gebruik van andere bieren of frisdranken (incl. fruitsap) is verboden. Bij overtreding wordt een toeslag van €50 aangerekend.

 • Er wordt enkel gebruik gemaakt van het materiaal dat in de keuken aanwezig is (fornuis, stoomoven (grote zaal), microgolf, vaatwasmachine (grote zaal)...) tenzij anders overeengekomen met de verantwoordelijke.

 • Keukenhanddoeken en afwasgerief dienen door de huurder zelf te worden meegebracht.

 • Er mogen geen brandbare versieringen worden aangebracht in de zaal. Tevens is het verboden te afficheren aan de muren (geen duimspijkers, nietjes, plakband...). Enkel de voorziene oogvijzen aan de houten balken (grote zaal) mogen gebruikt worden om eventuele verfraaiing aan te brengen. Elke beschadiging zal aangerekend worden.

 • De gebruiker/inrichter wordt verantwoordelijk gesteld om het rookverbod toe te passen en deze wetgeving na te leven.

 • Het verplichte sluitingsuur (03.00uur) dient te worden gerespecteerd. (conform Vlarem 2) (Eventuele klachten over nachtlawaai of burenhinder zijn ten laste van de gebruiker.)

 • Een geluidsinstallatie staat ter uwe beschikking in de grote zaal. Deze kan bediend worden d.m.v. bluetooth of via kabel (Laptop). Het geluidsniveau toegelaten in zaal Amigo is max 85 dB(A). Voor hogere niveaus is een vergunning vereist. Enkel deze geluidsinstallatie mag gebruikt worden, eigen geluidsinstallatie en/of bijkomende geluidsboxen zijn verboden.

 • Om verstoring van de nachtrust en geluidshinder voor buren en omwonenden te vermijden wordt gevraagd om ramen en deuren na 22.00uur te sluiten.
 • Rookmachines, schuimmachines, confetti kanonnen, enz… zijn verboden.
 • De leden van de VZW hebben het recht op elk ogenblik de lokalen te betreden om toe te zien op de naleving van de huurovereenkomst.

 • Huishoudafval kan in de containers achtergelaten worden. Papier en glas dient te worden meegenomen (glascontainer op 100m van de zaal, richting Zingem).

 • Schoonmaak:
  Alle vloeren dienen te worden geveegd/gestofzuigd en gedweild.
  Alle keukentoestellen, frigo’s en diepvriezer dienen geledigd en gereinigd te worden.
  De inox keuken dient gereinigd te worden met milde zeep. GEEN schuurspons/schuurproduct gebruiken op wanden en deuren.
  Tafels, stoelen en toog dienen te worden gereinigd en teruggeplaatst zoals bij aanvang, zo niet wordt er een boete aangerekend.
  Ook de toiletten dienen gekuist te worden.
  Huisraad, vaatwerk en glazen staan ter jullie beschikking, gelieve deze met zorg te behandelen en terug op hun plaats te zetten.
  Drank en leeggoed worden gesorteerd en op hun respectievelijke plaats teruggezet.
 • Bij het einde van de activiteiten worden alle stekkers van de koelinstallaties uitgetrokken en alle verlichting wordt gedoofd.

 • In de zalen is er een huishoudelijk reglement aanwezig met checklists en gebruikershandleidingen, dit zowel voor de zaal, kasten, berging en toestellen. Gelieve dit door te nemen VOOR gebruik en deze te respecteren.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade berokkend aan het materiaal, meubilair en het gebouw. Ontbrekend en beschadigd materiaal wordt aangerekend.

 • Vzw AMIGO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of feiten die niet overeenstemmen met de openbare orde

 • Boeteclausules:

  Niet of onvoldoende gekuist: 150 EUR
  Achtergelaten afval, glas: 50 EUR
  Eigen drank: 50 EUR
  Niet of niet correct terugplaatsen van meubilair/materiaal: 50 EUR
  Alle andere beschadigingen zullen aan herstelprijs worden vergoed.
 • Indien onze uitvoeringen gerechtelijke vervolging of betwisting meebrengen, is alleen de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.

 • De gebruiker dient alle wettelijke verplichtingen na te komen inzake restricties opgelegd door de overheid, zoals heden COVID-19 en eventuele andere in de toekomst.
 • De gebruiker wordt geacht de reglementen te kennen inzake het geven van feesten en dienaangaande alle verplichtingen te hebben vervuld bij de stedelijke overheid, zijnde:
  - Sabam: SABAM, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel. (www.sabam.be)
  - Billijke vergoeding: Honebel, Sint-Gorikstraat 10 te 1000 Brussel.
  - Beiden kunnen aangevraagd worden via SABAM  UNISONO.