Voorwaarden


U kunt het contract downloaden door hier te klikken. • In geval van annulatie dient de verantwoordelijke zo snel mogelijk te worden verwittigd.

 • Waarborg: 250 EUR voor grote zaal, 150 EUR voor kleine zaal, 300 EUR voor beide zalen.

 • Uw Reservatie kan pas als definitief beschouwd worden wanneer de huurprijs en waarborg gestort zijn op de rekening van VZW AMIGO (850-8184701-33 , IBAN: BE79 8508 1847 0133, BIC: SPAABE22).

 • De waarborg wordt verrekend met het bedrag van de factuur

 • Sleutels kunnen afgehaald worden in samenspraak met Herwig Debisschop (0473/28.16.84 / herwig.debisschop@hotmail.com).

 • De zaal moet terug vrij zijn om 10.00u de volgende dag

 • Bieren en frisdranken worden afgenomen van vzw Amigo, na samenspraak met de verantwoordelijke. (Gelieve een paar dagen vooraf contact op te nemen!) Gebruik van andere bieren of frisdranken (incl. fruitsap) is verboden. Bij overtreding wordt een toeslag van €50 aangerekend.

 • Er wordt enkel gebruik gemaakt van het materiaal dat in de keuken aanwezig is (fornuis, friteuse, microgolf...) tenzij anders overeengekomen met de verantwoordelijke. (vooraf verwittigen of er gebruik wordt gemaakt van borden en bestekken)

 • Keukenhanddoeken dienen door de huurder zelf te worden meegebracht.

 • Er mogen geen brandbare versieringen worden aangebracht in de zaal. Tevens is het verboden te afficheren aan de muren (geen duimspijkers, plakband...).

 • De gebruiker/inrichter wordt verantwoordelijk gesteld om het rookverbod toe te passen en deze wetgeving na te leven.

 • Het verplichte sluitingsuur (03.00uur) dient te worden gerespecteerd. (conform Vlarem 2) (Eventuele klachten over nachtlawaai of burenhinder zijn ten laste van de gebruiker.)

 • Het geluidsniveau toegelaten in zaal Amigo is max 85 dB(A). Voor hogere niveaus is een vergunning vereist

 • De leden van de VZW hebben het recht op elk ogenblik de lokalen te betreden om toe te zien op de naleving van de huurovereenkomst.

 • Huishoudafval kan in de containers achtergelaten worden. Papier en glas dient te worden meegenomen (glascontainer op 100m van de zaal, richting Zingem).

 • Schoonmaak: de vloer dient te worden geveegd en gedweild. Tafels, stoelen, toog en asbakken dienen te worden gereinigd en teruggeplaatst zoals bij aanvang, zoniet wordt de waarborg ingehouden. Ook de toiletten dienen gekuist te worden.

 • Stopcontacten en koelinstallaties moeten worden uitgetrokken en de verwarming afgezet. De buitenverlichting wordt geacht te branden tijdens de activiteit en dient nadien gedoofd te worden.

 • In de zalen zijn er een checklists aanwezig, dit zowel voor de zaal als voor de kasten.

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade berokkend aan het materiaal, meubilair en het gebouw. Ontbrekend en beschadigd materiaal wordt aangerekend.

 • Vzw AMIGO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of feiten die niet overeenstemmen met de openbare orde

 • Indien onze uitvoeringen gerechtelijke vergolging of betwisting meebrengen, is alleen de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.

 • De gebruiker wordt geacht de reglementen te kennen inzake het geven van feesten en dienaangaande alle verplichtingen te hebben vervuld bij de stedelijke overheid, zijnde:

  -Sabam: bvba Auteursrechten, Steltloperstraat 11 te 9000 Gent.

  -Billijke vergoeding: cv Honebel, Sint-Gorikstraat 10 te 1000 Brussel.